Service management

InnerSync ondersteunt u bij het onder de loep nemen en inrichten van uw service management processen. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van theoretische modellen als ITIL,  BiSL en ASL maar de menselijke factor speelt hierin een cruciale rol. De praktijk is namelijk weerbarstig en laat zich niet zomaar even in een model vatten. Samen met u en uw medewerkers zoek ik daarom naar een werkbare oplossing waarbij de modellen richtlijnen en gereedschap zijn die daarbij kunnen ondersteunen.