Begeleiding, Coaching & Supervisie

Soms is het prettig als iemand eens even met u mee kan kijken. Bijvoorbeeld naar uw persoonlijke-, leidersschaps- of teamontwikkeling. Dat meekijken kan op verschillende manieren; als coach, begeleider of supervisor. Waar zitten de verschillen?

Coach
Coaching is meestal gericht op de korte termijn en een afgebakend gebied of resultaat. Nieuwe vaardigheden kunnen worden aangeleerd of reeds aanwezige vaardigheden kunnen worden verbeterd. Dit kan een positief effect hebben op iemands functioneren.

Bij InnerSync coaching wordt er echter niet alleen gefocust op de persoonlijke ontwikkeling op korte-, maar vooral ook op langere termijn. Je ontwikkelt een nieuwe manier van naar jezelf en de wereld kijken die je de rest van je leven zal helpen zelf aan het roer van je leven te staan. Vanuit die nieuwe manier van kijken, kunnen nieuwe vaardigheden worden aangeleerd of reeds aanwezige kunnen worden verbeterd. Dit met als doel om een positief effect te hebben op je functioneren en weer te stralen.

Begeleider
Als begeleider ga ik een langdurige intensieve relatie aan met de persoon of groep. In plaats van het op korte termijn verbeteren van een of enkele vaardigheden of situaties, wordt gewerkt aan fundamentele veranderingen die in de toekomst kunnen blijven doorwerken.

Tijdens coaching leer je vooral effectieve handigheidjes en trucjes. Bij deze intensieve begeleiding ontwikkel je echter een andere visie die voor een persoon of organisatie ook in de toekomst en veranderende situaties bepalend zullen blijven. Deze vorm van begeleiding vraagt een serieuze commitment van de deelnemers om in openheid steeds opnieuw kritisch naar je eigen rol te durven kijken. Het is dus ook niet voor iedereen weggelegd. De beloning is echter een inherente ervaring van ruimte, stroming en vrijheid welke de basis van je leven en werk kan worden.

Supervisie
Supervisie is een methode om, onder begeleiding van een Supervisor, te leren door reflectie op concrete werkervaringen. Dit kan individueel of in groepsverband.

Supervisie wordt vooral gebruikt in mensgerichte beroepen zoals hulpverlening, gezondheidszorg, onderwijs en management. De deelnemer leert zijn eigen handelen tegen het licht te houden. Hierdoor ontstaat inzicht en de mogelijkheid om het eigen handelen duurzaam te verbeteren.