Aanbod

Ik werk met mensen, teams en organisaties vanuit een integrale visie op mens en maatschappij. Hierin staat het uitgangspunt centraal dat alles en iedereen ten diepste inherent vrij en stromend is. Die stroming stolt echter als iemand zijn diepste kwaliteiten niet vol kan leven. Deze gestolde kwaliteiten zitten de persoon, maar ook het team en de organisatie waar hij of zij werkt, regelmatig in de weg. Hierdoor verliezen zij de levendigheid en sappigheid die nodig is om flexibel om te gaan met veranderingen en maximaal te presteren. Dit stollen van kwaliteiten gebeurt veelal onbewust. Vaak is er wel een onbestemd gevoel maar kan je er niet de vinger opleggen. Ik help met het ontdekken en vrij laten stromen van die diepste kwaliteiten zodat mensen en organisaties zich vrij kunnen ontwikkelen.